Mykva rådgivende miljøfirma Aps

 

Indsendte prøver

Vi modtager materialeprøver f.eks. træprøver og murerprøver til analyse bestemmelse af svampe-, råd- og insektangreb. Efter analysen vil der blive udarbejdet en rapport omhandlende, hvilke arter der er tale om af svampe og insekter i prøven.

Vi modtager ligeledes skimmelprøver til arts bestemmelse og bestemmelse af svampebiomasse tæthed (mængde) MycoMeter test.

Reparationsvejledning. Sammen med rapporten, vil der normalt altid være tilknyttet en reparationsvejledning

Forsikring. Ud fra analysesvaret vil vi ofte kun skønne, om der er tale om en forsikringsskade, som er dækket eller ej.

Når de sender prøven til os, skal prøven helst indeholde synlige svampe strenge (svampemycelium), svampe frugt legeme eller spor efter de insekter de ønsker at få bestemt.

Med prøven skal der medfølge en adresse samt en beskrivelse af, hvor prøven er udtaget i ejendommen f.eks. Kælder, tag, stue, køkken, toilet, spær, etagebjælker, gulvbrædder og lign.

Samt rekvirent og hvor rapporten skal sendes til med E-mail eller post.