Mykva rådgivende miljøfirma Aps

 

Indeklima

Skimmelsvampe/bakterier problemer i bygninger.

Man er igennem de sidste år, blevet mere opmærksom på indeklimaet i vore bygninger.

Faktorer der kan skyldes indeklima problemer, kan f.eks. være fugtskader forårsaget af utætte tage, opstigende grundfugt i kældere, kuldebroer og kondensdannelser, dårlig udluftning fra badeværelser og soveværelser osv.

Man skal være opmærksom på, hvis der opstår muglugt (sommerhus eller kælderlugt)kan der være indeklima problemer.

Hvis nogle af de ovenstående faktorer er til stede, vil skimmelsvampene begynder at vokse, hvilket kan give alvorlige indeklimaproblemer, i form af sundhedsmæssige problemer for brugerne af bygningerne.

Med store forekomster af skimmelsvampe i bygningerne, vil der blive produceret store mængder af skimmelsvampespore, giftig afgasnings produkter og toxiner, som kan forårsage sygdomme. Dette kan med fører flere symptomer, hos den enkelte bruger, i form af træthed, svigende øjne, irritationer af næse og svælg samt hovedpine. Det vil endvidere, kunne udvikle sig til en allergi tilstand hos den enkelte bruger, hvor bare små mængder skimmelsporer, giftige gasser og toxiner vil bevirke, at brugerne vil blive syge.

Vores undersøgelser starter med en samtale med beboeren og ud fra den samtale, sammensætter vi undersøgelses forløbet, da denne information er meget vigtig i det videre forløb.

Vi vil kunne udføre flere former for undersøgelsesmetoder:

1: MycoMeter test er en kvantitativ metode og resultatet er baseret på svampebiomassens tæthed (mængde) på den undersøgte overflade.

2: MycoMeter air test, er en metode til at se skimmelbelastning i et lokale.

3: MycoMeter Bactiqvant test, som er en test der bestemmer bakterie tætheden på en undersøgt overflade.

4: En artssammensætning og antal svampekolonier, udtaget ved hjælp af en skål, hvori der et nærringssubstrat (agarskål). Ved denne metode vil man kunne se, om der er sygdoms fremkaldende skimmelsvampe og sammensætningen af skimmelsvampearter i bygningen.