Mykva rådgivende miljøfirma Aps

 

Ejendomsundersøgelser

Vi har en mikrobiologisk samt teknisk indgangsvinkel, når vi foretager ejendomsundersøgelser. Vi har altid et tæt samarbejde mellem arkitektfirmaer, Ingeniørfirmaer, boligselskaber, ejer- og andelsboligforeninger, tømrer-, snedker- og murerfirmaer samt private boligejer, når vi udfører undersøgelserne. Vi har bestræbt os på i gennem de sidste 30 år, at have et tæt samarbejde med vores kunder, for på den måde, får vores kunder det bedste resultat.

Vi arbejder med 3 undersøgelses typer ved ejendomsundersøgelser:

Kælderundersøgelse, Tagundersøgelse, Lejlighedsundersøgelser og en kombination mellem de 3 muligheder.

Ved kælderundersøgelserne, undersøger vi bjælkeenderne i etagedækket langs ydervæggene, bjælkerne der ligger af på kælderskillevægge og ved stikledninger i etagedækket.

Grunden til dette er, at ved ydervæggene og skillevæggene, er der stor risiko for opstigende grundfugt og indtrængende vand, der kan påvirke trækonstruktionerne i kælderdækket således at svampe-, råd- og insektangreb kan begynde at gro.

Ved tagundersøgelserne, bliver tagkonstruktionerne langs tagfoden, under taginddækningerne ved kviste, trappetårne, skotrender, grater, udluftningskanaler og tagvinduer undersøgt ved en destruktiv undersøgelse. Det er i disse områder, der er størst risiko for vandindtrængen.

Ved lejlighedsundersøgelser bliver etageadskillelserne blotlagt, hvor vandrør og faldstammer har kontakt med trækonstruktioner i etageadskillelserne.

Vi udtager materialeprøver til artsbestemmelser, som bliver undersøgt på vores laboratorium.

Efter undersøgelserne vil der altid blive udarbejdet en rapport indeholdende, hvad vi har fundet af skader i ejendommen og hvordan man skal forholde sig til udbedrings måder og forebyggende behandling ved de enkelte skader eller om skaden er forsikringsdækket osv.